Czym są turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON?

Wypoczynek i aktywna rehabilitacja to najlepsze połączenie, które tworzy turnusy rehabilitacyjne, zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Obecnie możemy obserwować mnóstwo tego rodzaju organizacji, dzięki którym polepszamy swój stan zdrowia, ale także bierzemy udział w zajęciach kulturalnych, indywidualnych oraz grupowych.

Jeśli spełniamy określone warunki, możemy korzystać z opcji jaką są turnusy z dofinansowaniem. Jest to alternatywa dla turnusów za pełną odpłatnością. Kiedy turnus jest dofinansowany, płatność odbywa się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Zasady, jakimi rządzą się turnusy dla dorosłych oraz dla dzieci z dofinansowaniem są ściśle określone. Podstawą do przyznania dofinansowania zawsze jest orzeczenie o niepełnosprawności, które można uzyskać poprzez zakwalifikowanie do jednego z trzech stopniu niepełnosprawności przez organy, uznanie za całkowicie lub częściowo niezdatnego do pracy.

Co ważne. Aby móc starać się o dofinansowanie, należy mieć dokumenty potwierdzające to, że na turnus jest się skierowanym przez lekarza. Ośrodek, w którym będziemy odbywać nasz turnus, musi być przy tym wpisany do rejestru ośrodków, który jest prowadzony przez wojewodę albo jest organizowany niestacjonarnie. Dofinansowanie obliguje nas do uczestnictwa w zajęciach wynikających z programu.

Jakie dokumenty należy złożyć dodatkowo?

Musimy pamiętać o oświadczeniu o wysokości dochodu oraz o zaświadczeniu lekarskim, które będzie informacją o naszym aktualnym stanie zdrowia.

Ile może wynosić dofinansowanie?

W zależności od stopnia niepełnosprawności dofinansowanie może wynosić 18%, 23%, 25% lub 27% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Dofinansowanie krok po kroku

Z dofinansowania PFRON można skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym. Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON są dostępne wtedy, gdy wystąpimy o nie we właściwym czasie i złożymy wszystkie dokumenty. Są to:

– „Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym”,

– a także wniosek o skierowanie na turnus. Tutaj istotne jest wskazanie orzeczeń o naszej niepełnosprawności.

Istotne będzie to, że nie musimy czekać długo na informacje zwrotne, ponieważ już w ciągu 10 dni od złożenia wniosku otrzymamy informację o tym, czy pojawiły się jakieś braki formalne.

Ile wynosi oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku? Jest to 30 dni od momentu złożenia, a decyzję otrzymujemy listownie w ciągu 7 dni od dnia podjęcia.

Co po otrzymaniu decyzji?

Kiedy mamy już decyzję o dofinansowaniu PFRON, mamy 30 dni na wskazanie, jaki turnus wybraliśmy. Nasza decyzja musi być jednak szybka, ponieważ trzeba ją podjąć nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Nie możemy wybierać dowolnie – turnus zawsze musi być w pełni zgodny z zaleceniami lekarza.

W ciągu 7 dni nasz wybór zostaje sprawdzony. Jeśli wszystko jest w porządku, centrum pomocy czeka na oświadczenie organizatora turnusu o tym, że możemy uczestniczyć w danym turnusie. Jego rozliczenie następuje po otrzymaniu przez centrum pomocy stosownej faktury.