Wągrowiec to miasto powiatowe położone w północno-wschodniej Wielkopolsce, 60 km na północny-wschód od Poznania nad rzekami Wełną i Nielbą.
Pierwszy raz, nazwa Wągrowiec, pojawiła się w akcie przekazania gruntów proboszczowi parafii pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła, datowanym na 22 grudnia 1381 roku.

Wągrowiec nazywany jest „perłą w koronie jezior”. Otulina miasta to przepiękne obszary pagórkowate, charakterystyczne jeziora i połączone rzeki. Okolicę, obfitująca w liczne zabytki, warto jest zwiedzać rowerami albo wybrać się na spływ kajakowy.

  • Późnogotycki kościół farny z XVI w. zbudowany na starszych, romańskich fundamentach, z trójnawowym, halowym wnętrzem. Z tym kościołem związany był ks. Jakub Wujek (późniejszy rektor Kolegium Jezuickiego w Poznaniu) – pierwszy tłumacz Biblii na język polski. Przed kościołem – jego pomnik (a dokładnie rekontrukcja z 1973 r., oryginał zniszczyli Niemcy podczas II Wojny Światowej).
  • Kościół i klasztor pocysterski, w obecnej formie istniejący od końcówki XVIIIw, wcześniejsze zabudowania zakonne spłonęły w 1744 r. W kościele ołtarz z barokową płaskorzeźbą, a obok budynek liceum, gdzie w 1899 r. maturę zdawał Stanisław Przybyszewski, młodopolski poeta.
  • Muzeum Regionalne – w budynku tzw. opatówki, odbudowane po pożarze w 1987 ze zbiorami historycznymi i etnograficznymi z rejonu Pałuk, kolekcją etykiet zapałczanych, monet i medali.
  • Skrzyżowanie rzek Wełny i Nielby (tzw. bifurkacja). Powstało ono wskutek działań człowieka, najpierw Cystersi w średniowieczu przekopali kanał dla zwiększenia obronności miasta, a w 1880 podczas prac melioracyjnych, przekopano kanał w kierunku południowycm, tworząc dzisiejsze koryto Nielby i w ten sposób powstało skrzyżowanie. Ciekawostką jest to, że dzięki bifurkacji większa Wełna zabiera Nelbie tylko kilkanaście procent wody, zatem ok. 85% wod nie ulega zmieszaniu!
  • Piramida rotmistrza Łakińskiego – grobowiec rotmistrza wojsk napoleońskich Franciszka Łakińskiego w kształcie piramidy. Na jego cześć na wzgórzu postawiono 10 metrową piramidę z czworoboczną podstawą, która została wykonana z gładzonych i ciosanych kamieni polnych. Franciszek Łakiński (ur. w 1767 r. zm. w 1845 r.) zasłużył się podczas wojen napoleońskich, za co otrzymał Order Virtuti Militarii oraz został uhonorowany francuską Legią Honorową za walki narodowo-wyzwoleńcze.
  • Drewniany kościół pw. św. Mikołaja i Małgorzaty w Tarnowie Pałuckim – jest najstarszym, zachowanym w podstawowej bryle, kościołem drewnianym na ziemiach polskich. Ze względu na swą chronologię, walory historyczne i artystyczne – w 1933 r. został wpisany do rejestru zabytków. Jest on najcenniejszym drewnianym obiektem sakralnym w Polsce – perłą architektury drewnianej.